Tiyatro, Sinema ve Televizyonda Oyunculuk Kurs Programı (4.Kur)

Bu program ile kursiyerlerin;
 
- Ses ve nefeslerini etkili bir biçimde kullanmaları
- Türkçemizi doğru diksiyon bilgisi ile güzel okumaları ve konuşmaları
- Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkları kavramaları
- Oyuncunun sahip olması gereken bedensel esneklik, hareket becerisini kazanmaları
- Beden dilini etkili bir şekilde kullanmaları
- Ses kulak ritim becerilerini artırmaları
- Tiyatro sanatını sevmeleri
- Kültürel ve sanatsal gelişim sağlamaları
- Tiyatro metinlerindeki karakterlerin analizlerini yapmaları
- Bir senaryoyu deşifre etmenin yollarını kavramaları
- Doğaçlama tekniği ile yaratıcılıklarını geliştirmeleri
- Sahne hakimiyeti kazanmaları
- Rol yapma becerilerini geliştirmeleri
- Topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi kazanmaları
- Farkındalık yaratarak kendilerini tekrar keşfedebilmeleri
- Türk ve dünya tiyatrolarının eserleri ve tiyatro akımlarını tanımaları
- Tiyatro yapımında oyuncudan beklenen bilgi ve beceriyi kazanmaları
- Sinema yapımında oyuncudan beklenen bilgi ve beceriyi kazanmaları
- Televizyon yapımında oyuncudan beklenen bilgi ve beceriyi kazanmaları
- Sinema ve televizyon yapımında seslendirme ve dublaj yapmaları
- Oyunculuk mesleğinin gerekliliği olan sanatsal disiplin ve ekip ruhunu kazanmaları
- Oyunculuk mesleğini meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Programın Süresi

44 Hafta / 352 saat 

 

 

 • Sadece kalbi temiz olanlar iyi çorba yapabilir.

  Bethoven

 • Sanat uygarlığın imzasıdır.

  Beverly Hills

 • Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

  Francis Bacon

 • Eylemler öncelikleri gösterir.

  Gandhi

 • Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

  Honore de Balzac

Diğer Eğitimler

8 hafta / 32 saat

Diksiyon Kursu

8 hafta / 32 saat

Senaryo Yazım Kursu