Temel Oyunculuk Kursu (1. Kur)

Bu program ile kursiyerlerin;

 • Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmaları
 • Kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri,
 • Soluklarını denetleyebilmeleri,
 • Seslerini eğitebilmeleri,
 • Sesi etkili bir biçimde kullanabilmeleri,
 • Ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel telaffuz edebilmeleri,
 • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kavramaları,
 • Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulama becerisi elde etmeleri,
 • Beden dilini etkili biçimde kullanabilmeleri,
 • Tiyatro sanatını sevmeleri,
 • Diksiyon-Artikülâsyon-Fonetik-Oyunculuk arasında bağlantı kurmaları,
 • Kültürel ve sanatsal gelişim sağlamaları,
 • Tiyatro sanatı ile ilgili alt yapı oluşturmaları,
 • Topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi kazanmaları,
 • Çeşitli duygularla seslerini kullanabilmeleri,
 • Oyunculuk yeteneklerini geliştirebilmeleri,
 • Vurguya dikkat edilerek doğaçlama becerisi yapmaları,
 • Okudukları tiyatro metnini oyunlaştırmaları,
 • Rol seçimi yapabilmeleri,
 • Soluk alma ve duruş teknikleri ile ilgili yeterlilik kazanmaları,
 • Günlük konuşma dili ile sahne dilini ayırt etmeleri,
 • Temel oyunculuk meslek becerileri kazanmaları,
 • İyi bir oyuncuda bulunması gereken nitelikleri kazanmaları,
 • Meslekî etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri,
 • Oyunculuk mesleğini meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Eğitim süresi

 • 12 Hafta 96 Saat

 

Eğitmenler

 • M. Siyami Çınar
 • Besim Demirkıran
 • Şahin Öztürk
 • Emre Ertunç
 • Nurgul Açık
 • Pelin Bölükbaş
 • Burak Poyraz

 

 

 • Sadece kalbi temiz olanlar iyi çorba yapabilir.

  Bethoven

 • Sanat uygarlığın imzasıdır.

  Beverly Hills

 • Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

  Francis Bacon

 • Eylemler öncelikleri gösterir.

  Gandhi

 • Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

  Honore de Balzac

Diğer Eğitimler

8 hafta / 32 saat

Diksiyon Kursu

8 hafta / 32 saat

Senaryo Yazım Kursu