Kamera Karşısında Oyunculuk Kursu (3. Kur)

Bu program ile kursiyerlerin;

 • Evrensel  oyunculuk  yöntemlerini  tanımaları  ve  bu  yöntemleri  (Stanislavsky  Temel  Oyunculuk  Yöntemi,  Alexander  Nefes  ve  Hareket  Yöntemi,  Strasberg  Duygu  Hafızası  Yöntemi,  Meisner  Tepki  Yöntemi  gibi)  kamera  karşısında  adım  adım  uygulayarak  sahne  oyunculuğu ile  kamera  oyunculuğu  arasındaki  farkları  kavramaları, 
 • Bugünün  sinema  ve  televizyon  izleyicisinin  oyuncuya  yüklediği  anlamı  ve  oyuncudan beklenen sonuçları öğrenmeleri, 
 • Oyuncunun jest ve mimiklerini etkili biçimde kullanması için gereken  teknikleri  öğrenmeleri, 
 • Beden dili, ses ve söz dizgesini ifade açısından değerlendirmeleri, 
 • Olmayan  bir  duruma  ve  uydurulmuş  bir  karaktere  kesin  inanç  yöntemlerini  öğrenmeleri, 
 • Mesleğin genel becerilerinin  yanı sıra,  temel kural  ve niteliklerini, etik  ve  yasal  çerçevesini öğrenmeleri, 
 • Bir senaryoyu ve karakter deşifre etmenin yollarını kavramaları, 
 • Film  yapım  sürecinin  tamamını  bilen  oyuncular  olarak  yetişmeleri  beklenmektedir. 

 

PROGRAMIN SÜRESİ

24 Hafta 160 Saat

 

Eğitmenler

 • M. Siyami Çınar
 • Besim Demirkıran
 • Emre Ertunç
 • Şahin Öztürk
 • Nurgul Açık
 • Pelin Bölükbaş

 

 • Sadece kalbi temiz olanlar iyi çorba yapabilir.

  Bethoven

 • Sanat uygarlığın imzasıdır.

  Beverly Hills

 • Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

  Francis Bacon

 • Eylemler öncelikleri gösterir.

  Gandhi

 • Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

  Honore de Balzac

Diğer Eğitimler

8 hafta / 32 saat

Diksiyon Kursu

8 hafta / 32 saat

Senaryo Yazım Kursu