Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı drama, eğiticinin süreci tasarladığı, belli eğitsel ve sanatsal amaçları olan, doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden faydalanarak çocuğun grup yaşantısı içerisinde herhangi bir konuyu, düşünceyi ya da olayı canlandırma sürecidr. Yaratıcı drama yaparak ve yaşayarak öğrenmedir. Yaratıcı dramada başarı ya da başarısızlık söz konusu değildir.

 • Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin.

  Bernard Shaw

 • Sanat uygarlığın imzasıdır.

  Beverly Hills

 • Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.

  Francis Bacon

 • Sanatın vazifesi tabiatı kopya etmek değil tabiatı ifade etmektir.

  Honore de Balzac

 • Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.

  Lev Tolstoy